Privacyverklaring

Bedankt voor je bezoek aan onze website en je interesse in AET Europe (A.E.T. Europe B.V. /AET). Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en geven prioriteit aan de veilige verwerking ervan. Om uw privacy te waarborgen, beschrijft ons Privacybeleid de maatregelen die we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt erop vertrouwen dat alle behandeling van uw persoonlijke gegevens strikt in overeenstemming is met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Verzamelen van persoonlijke informatie 

Tijdens uw gebruik van onze website leggen we routinematig informatie vast zoals de naam van uw internetserviceprovider, de pagina's die u bezoekt en de duur en datum van uw bezoek. Deze gegevens, die op anonieme wijze worden verzameld, kunnen worden geanalyseerd voor statistische doeleinden. 

Wanneer u formulieren invult, ons e-mails stuurt of onze producten of diensten koopt, verzamelen we deze informatie om uw specifieke vragen effectief te beantwoorden of u de gevraagde informatie te verstrekken. 

Verdere verwerking van persoonlijke gegevens 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om klantenrelaties te onderhouden en voor promotionele doeleinden, zoals het uitvoeren van opiniepeilingen, marketinginitiatieven en andere communicatie. Uw persoonlijke gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld met derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Alleen in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving kunnen we persoonlijke gegevens indien nodig doorgeven aan overheidsinstellingen of autoriteiten. 

Rechten van betrokkenen 

U hebt het recht om opheldering te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, wijzigingen, verwijderingen of updates aan te vragen als de informatie onjuist is of als u van mening bent dat AET Europe niet langer een legitiem doel heeft voor de verwerking van uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar support@aeteurope.com, met vermelding van de actie die u wenst samen met de nodige wijzigingen en de reden voor uw verzoek. 

Cookies 

Bepaalde delen van onze website maken gebruik van "cookies" om onze service aan te passen aan uw voorkeuren. Een cookie is een token dat een server naar uw apparaat stuurt, waardoor het tijdens uw bezoek kan worden geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt cookies beheren en controleren via de instellingen van uw browser. U kunt er meestal voor kiezen om cookies te blokkeren of te verwijderen, maar u kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren of te verwijderen, dit invloed kan hebben op uw vermogen om volledig gebruik te maken en te profiteren van onze diensten. Bijgevolg kunnen we de optimale werking van onze site onder dergelijke omstandigheden niet garanderen. 

Gegevensbeveiliging 

AET Europe maakt gebruik van een reeks technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijk of opzettelijk misbruik, verlies, verwijdering, corruptie of onbevoegde toegang. We werken onze beveiligingsmaatregelen voortdurend bij en passen ze aan om aan te sluiten bij de nieuwste technologische ontwikkelingen. Onze naleving van het internationale beveiligingsraamwerk ISO27001 en de Common Criteria-vereisten zorgen voor een verdere bescherming van je gegevens. 

Koppelingen naar andere websites

De AET Europe website kan links bevatten naar externe websites die hun eigen privacybeleid en cookie statement hebben. Houd er rekening mee dat AET Europe geen controle heeft over deze sites van derden. 

Het privacybeleid van AET Europe wordt periodiek herzien en kan worden gewijzigd indien nodig of in overeenstemming met wettelijke vereisten. We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om te voldoen aan de geldende wetgeving.  

Laatste update: 17 julith 2023